جهت اعلام شکایات می توانید با شماره 09218076966 تماس حاصل فرمایید. این شماره متعلق به صاحب دامنه (امیر ایمن پور) است.